Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus Adam Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1902-12-01)

K. Z. ANKOM TIL KJØBENHAVN 23. OKTOBER 1902.
K. Z. til Maleren Sophus Danneskiold-Samsøe. Amaliegade 14, 1902 1/12:

[K. Z. tog hurtigt efter Hjemkomsten fat paa sit Nero-Billede og bad Danneskiold skaffe ham Fotografier fra Rom.] ... Billedet morer mig meget, Modellen er brillant, Lyset skønt. Jeg har ham paaklædt i Hvidt fra Beltet og ned med smalt Slæb. Paa Hovedet Laurbær og to Fløjter i Munden. To Kvinder ligge bagved paa en Sofa og høre til og det Hele foregaar i Ottavias Hus, De ved oppe paa Palatin i Midtværelset med den dejlige Guirlande og Søjlerne. Det har De da set, for det er snart det allerbedste i Dekoration. Jeg har ham ung, saa smuk jeg kan faa ham, kunstbegejstret, ufordærvet. Poul Christiansen, fra hvem jeg skal hilse, er ganske enig med mig om Nero som en højtragisk Figur. Jeg er glad over, at De maler Billedet i Pantheon og at De gør det stort. Jeg tror, at De vil lære meget deraf.... Jeg undrer mig over, at De kan leve saa meget for Dem selv i Rom. Jeg husker godt hvorledes jeg fuldstændigt bukkede under for Fristelsen at være hver Aften sammen s. 514 med Landsmænd de første tre Vintre. Anden Gang, da jeg var der i 83 holdt jeg mig paa Frastand og læste.... I det Hele gaar jeg aldrig efter Plan men lader Tilfældet bestemme for mig. Ogsaa nu med Billedet. Jeg har nok i c. 18 Aar tænkt paa det, men det var halvt tilfældigt det nu kom og dog tror jeg ikke, at jeg kunde planlægge bedre. Jeg spiller aldrig i Lotteri, hader det, men mit Livs Resultat føler jeg dog nærmest som et heldigt Numer. Og saaledes ogsaa Modellen, jeg har. Da jeg saa ham, syntes jeg det var Nero, da jeg havde haft ham tre Gange, anede jeg ikke om han lignede Nero eller ikke, saa kom Fotografierne og sagde, at jeg kunde male direkte efter hvad jeg havde for mig....