Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Kristian Zahrtmann (1902-12-28)

K. Z. til Karl Madsen. Frijsenborg 1902 28/12:

... Sophus Danneskiold tilbringer Julen i Civita. Se det er jeg meget glad for. Han har været brav altid men kølig overfor Menneskeheden. Han har skrevet mig til, at han er ved at faa megen Interesse for sine Medmennesker, og dette er mig en stærk Borgen. Thorald Mogensen med sin unge Hustru er der ogsaa, men det er et non plus ultra Hus, det Cerroniske. Det viser mig, at de unge Mennesker har været glade for, at jeg førte dem derop, og Familien Cerroni glæder sig over at have saadanne Julegæster.... Her om Aftenen maler jeg et ganske lille Billede af Grev Friis.