Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1903-01-26)

K. Z. til Moderen. Amaliegade 14, 1903 26/1:

... Model til de to Kvinder bag Nero, velgørende ovenpaa den aldeles upaalidelige og uhøflige Smedesvend. [Modellen til Nero]. Billedet færdigt i Februar. Jeg tror, det hører til mine bedste Billeder. Fire à fem Timer Model, saa hos Troensegaard om Aftenen 6–10. Det er lovlig meget, skøndt de ved ikke hvor godt de vil gøre det for mig.... [K. Z. malte Portræter hos Dampmøller Troensegaard. Nero var udstillet paa den Frie Udstl. 1903. H. Chr. Chr. Nr. 545. – løvrigt optog Selskabeligheden ogsaa K. Z. overmaade i denne Vinter. Det Hele kulminerede med de store Fester i Anledning af hans 60aarige Fødselsdag 31. Marts.]