Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1903-03-17)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1903 17/3:

... Det er storartet, at mine Venner have samlet et Legat, paa 10,000 Kr. Dette er saa smukt tænkt, som vel muligt, og jeg jubler derover. – Du kan tro, at Skolen tidt har holdt Humøret oppe, det var en lykke- s. 515 lig Ting, at jeg fik den.... Bodil er ked over, at Du ikke kommer, men jeg holder nu med Dig i den Sag. Jeg synes næsten, at det tager Vejret fra mig selv. Det Hele er ti Aar for tidlig, men saa har jeg det at tære paa, og det giver Humør... [Legatet tilvejebragtes ved en Bortlodning af Malerier etc., skænkede til Formaalet af K. Z.s Venner, Kammerater og Elever.]