Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1903-03-30)

Fra Moderen til K. Z. Rønne 1903 30/3:

... Hvor herligt, at jeg skal leve og være Vidne til denne Hæders-dag, Vidne til, hvor højt og kærligt Du omfattes af Kunstnere og Venner i alle Samfundskredse. Din utrættelige Flid og Udholdenhed bliver nu rigtig paaskønnet. Vil Du bringe min Tak, fordi man tænkte paa at faa mig med, det er umuligt for mig at tage slige store Indtryk, jeg vil helst sidde ene med mine glade Tanker....