Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus Adam Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1903-04-10)

K. Z. til Sophus Danneskiold-Samsøe. Rønne 1903 10/4:

... Tak til Dem Alle. Gid De maa have det saa godt som 60aarige som jeg har det. Livet stiller sig rigt og godt for mig og Festen var storslaat og herlig. Senere, d. 6te var jeg til en til, det var Elevforbundet der gjorde Festen [i Larsens Lokaler, St. Annæ Plads 13], der var vi noget over 100, jeg var Civitanerinde og saare skøn og temmelig tyk. Krøyer sang og spillede, og der dansedes Bolero, Tarantell og Saltarell osv., og vi holdt jublende ud til 3 1/2, da gik jeg. Formanden Goldschmidt sprang op paa en Stol: nu gaar vor Gæst, 3 Hurrar. – »Hver s. 519 gør sin Pligt« ; samme Nu var jeg løftet højt ivejret, vandret bares jeg taktfast i Sang til mit Hjem højt over Hovederne paa Folk. Jeg laa og viftede tilbage til Forsamlingen, mange fulgte og det gik støt til min Port, man siger at 6 Politibetjente sluttede Toget. Der raabtes Hurra, jeg hørte Politibetjentene sige at det ikke var tilladt saaledes at bringe en Dame hjem. Søle og Regn var det og der var en sød spansk Danserinde med meget lidt paa og med sine laxrosa Sko som taktfast fulgte gennem Regn og Søle. Jeg tror hun blev baaren tilbage, hvor der dansedes til sent....