Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Simon Christiansen FRA: Kristian Zahrtmann (1903-05-26)

K. Z. til Poul Christiansen. Venedig 1903 26/5:

... At Ministeriet har strøget af Bevillingen er vistnok kun godt for min Skole.... Ialfald tilbyder Danneskiold om nødvendigt for de første Aar at udbetale Pengene af sin Lomme. Sligt Offer virker, haaber jeg, styrkende over hele Linien, højner Skolen og her juble vi Alle. [K. Z. var sammen med Malerne Bentzen-Bilkvist, A. Lassen og J.Wilhjelm.] ... Da Deres Brev kom, blev jeg noget ilde ved Efterretningen, men Wilhjelm svarede strax at det vist paa en eller anden Maade vilde blive til Gavn og at Pengene vilde være lette at skaffe. Nu kom Tilbudet uopfordret, saa han havde Ret. Forøvrigt har jeg alt i flere Dage forstaat det Dumme i at tage sig Sligt nær. Kan jeg blot hævde Skolen i den rette Aand, saa kan Uvilje fra Modparten kun styrke....