Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1903-11-09)

K. Z. VENDTE SIDST I OKTOBER HJEM TIL KJBHVN
K. Z. til Moderen. Amaliegade 14, 1903 9/11:

[Under et Ophold i Rønne fik K. Z. Lyst til at erhverve den gamle Hovedvagtsbygning for der at lave sig et Atelier.] ... Det elektriserede mig at høre om Hovedvagten. Jeg vil virkelig overmaade gerne have s. 521 den. For Skolens Skyld maa jeg være Vinteren over her, men er saa nok om Somren i Danmark. Faar jeg Hovedvagten, holder jeg sikkert en Auktion, her er for 55000 Kr. Billeder.... Der er noget med, at jeg synes, at Stedet vilde være saa passende, saa skønt at ende mit Liv i.... Det vilde være dejligt, om Du oplevede dette? Jeg kan se Dig inde i det store lyse Rum.... [Kjøbet af Hovedvagten stødte paa Hindringer fra militær Side og Planen blev opgivet.]