Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Marius Hansen FRA: Kristian Zahrtmann (1903-12-04)

K. Z. til Peter Hansen i
Italien.
Kjbhvn. 1903 4/12:

... Imorgen Aften er jeg buden til Gaasegilde paa Skolen. Det er først 9 1/2 saa mit Legeme siger Nej men min Aand absolut ja og heldigvis kan Aanden endnu engang imellem besejre Legemet. Det er en udmærket Samling Ungdom. Christiansen siger, at de er altfor unge, men han maa dog give mig Ret i Fortræffeligheden. Der er en Nordmand Diebitsch, han er saa høj, at jeg næsten ikke kan rette ham, for hvad jeg ser nedefra, ser han oppefra. Nu er ogsaa Wilhjelm der, saa det maa vel hjælpe lidt paa Christiansens Ungdommelighed. Vi har nogle smaa Skærmysler om kvindelig Model, det sidste var om de ikke kunde faa en som Julklap, men den gaar ikke, derimod vil jeg imorgen love dem, at de skal faa en naar blot to af dem har gjort en Mand saa god at jeg maa bøje mig. En kan være en Tilfældighed....