Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Viggo Hieronimus Jarl (1904-04-04)

Fra Billedhugger Viggo Jarl til K. Z. 1904 4/4:

...Jeg takker for i Deres Brev at faa Bevis for, at De paa en Maade føler Dem som en Fader for mig; disse Følelser gengældes fra min Side med en med varm Beundring blandet sønlig Hengivenhed....

K. Z.’s Hovedarbejde i Vinteren 1903-4 var »Promelhevs« (H. Chr. Chr. Nr. 559). Det udstilledes sammen med en Række italienske Billeder paa den Frie 1904.