Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1904-06-29/1904-07-27)

STORE BEDEDAGSAFTEN 1904 REJSTE K. Z. MED SIN SØSTER
FRU BODIL WILHJELM OVER HAMBORG, BREMEN
TIL MILANO OG VENEDIG.
K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1904 29/6, 25/7 og 27/7:

... Er i Civita sammen med Onsager, min Elev for en halv Snes Aar siden.... Jeg kender snart saamange unge Mænd lige ind i Hjerteroden, at jeg maa sætte en Stopper derfor.... 25/7 : ... Clement kom idag for at være her Somren over med Familien.... 27/7 : ... Det er mageløst, hvor godt vor Slægt er fri for Svaghed baade legemligt og aandeligt. Dertil tror jeg vor stoiske Opdragelse har hjulpet mest, det er Bedstefaders Hengivenhed for Seneca, der gaar gennem Slægten og gør den lykkelig. Peter Hansen her hører til mine flinkeste Elever og Du vil holde af ham som af Jerndorff eller Otto Haslund....