Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1904-11-26)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1904 26/11:

... Vil være paa Bornholm til Juledags Aften og tager tredje Juledag til Frijsenborg. Ser til Skolen anden Juledag, hvor de mange Nordmænd arbejde Julen over.... laften til Just Paulli med Arkitekter. I Søndags hos Bodil og Wilhjelm. Jeg er igrunden altid ude.... Viggo Jarl, en af mine allerbedste Elever, bliver 25 paa Mandag, saa skal jeg som eneste Ældre spise der [hos Konferensraad Jørgensens] med en Mængde Unge. Sligt fryder mig....

s. 525 UDKAST TIL »LEONORA. CHRISTINA FORLADER FÆNGSLET«
Rlyantstegning. Kjbhvn. 1904. [Se S. 498 og Brev af 25/8 1904 S. 510]

s. 526 UDKAST TIL MALERIET »LEONORA CHRISTINAS DØD«. Kjbhvn. 1895
(H. Chr. Chr. Nr. 456)