Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1905-01-05/1905-02-07)

K. Z. til Moderen. Amaliegade 14, 1905 5/1 og 7/2:

.... Lutter Travlhed. Har i Aften arbejdet en Maaned hos Hagemanns, til hvem jeg staar i et særdeles godt Forhold. [K. Z. malte: Et Aftenselskab i det Hagemannske Hjem. Udstillet med Titel »Titania«. Frie Udstilling 1905. H. Chr. Chr. Nr. 572.] Jeg tror, at Hagemann lader noget af sin Respekt for Conrad gaa over paa mig.... Her kom en Dattersøn af Marstrand, Knud Pontoppidan, og vilde ind paa Skolen, 26 Aar, nydelig at se paa. Jeg er naturligvis strax charmeret og glad, hvis jeg som Maler kan afbetale Noget af min Gæld til Bedstefaderen.... 7/2 : ... Af og til har jeg Glæde af mine Elever, her var nu en, som betalte sin Gæld.... Georg Brandes med fl. stifte en ganske tarvelig græsk Forening med to Gange Smørbrød i Løbet af Vinteren; der melder jeg mig strax ind.... Følgende Vers elsker jeg:

Saligst jeg priser det Folk, hvis Ynde forskønnede Jorden,
Og hvis barnlige Fryd sejrede over dets Skræk.
Gader lokked det ned i Skove, Bjerge og Dale,
Og den forundrede Død skjulede sig i et Kys.