Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Selma Winqvist (1905-03-30)

Fra Selma Winqvist til K. Z. Kjbhvn. 1905 30/3:

... Vi hafva många glada minnen från den dagen, då vi alla i Rom firade Deres Fødselsdag, det ena året i Croce med stor munterhet (husker De Sangen om »de bornholmske Fjelde«), det andra året voro alla goda vänner församlade om aftonen i vår Stue i Via S. Nicolo da Tolen-tino vid ett litet improviserat gilde, som Thomsen och Jerndorff funno på att arrangera. Med tacksamhet erinra vi, hur De alitid varit mot oss, allt ifrån den stund, De förstå gangen så ogerna trädde in i den forrnämnda Stuen hos de to fremmede Svenske Damer....