Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus Adam Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1905-08-18)

K. Z. til S. Danneskiold-Samsøe. Civita d’Antino 1905 18/8:

...De siger jo at De altid har opdraget Dem selv, jeg synes De har gjort det godt, men saa maa De vel ogsaa være glad ved at blive gjort opmærksom paa, hvorledes jeg ser Sagen. Paa Skolen regner jeg Dem forat have været meget flittig og at have gjort netop hvad De skulde. Nu vilde jeg tro, at ved at arbejde paa egen Haand burde den udmærkede Flid langsomt tage til, De har selv sagt, at De har længere Hviletider nødig, men giver man for meget efter, er jeg bange for, at Hvilen tager til paa Arbejdets Bekostning.... Jeg forstaar derfor, at De søger bort.... Bliver det Italien, vil jeg stærkt raade Dem til at samle Dem om et eller to Steder, ikke dele Dem til mange. Det plejer altid gøre Skade.... Her er guddommelig skønt, glimrende Arbejdsforhold, men iøvrig er Huset ved at tabe sig, da vi er formange, ikke Mænd men Damer. Her er Christiansen, Wilhjelm og jeg soli.... Clement laver altid Mad med Damerne ved Bordet, og da vi baade spise for meget og for længe faar man Kvalme af al denne opfantaserede Haresteg med Flødesauce, Rødgrød og Pandekager med mulig Æblegrød imellem, mulig Honning à la Inglese eller syltede Brombær. Jeg vil ingenlunde blive ked over om De gifter Dem, men for mange Kvinder i Selskabet virker demoraliserende og den gamle Skik, at Kvinderne ikke spiste i Mændenes Selskab er gavnligt for Kulturens Udvikling. I min Ungdom var der endnu mange Herremiddage. Blot den Respekt det giver s. 530 Kvinderne for Mændenes større Dannelse og Moralitet er samfunds-opdragende. Saa Fruerne ... dette, de vilde blive rasende.... Holbø er næsten den bedste af os Alle. Han har et Billed med fire Bondepiger der i Graavejr tale sammen i Græsset, det er næsten sublimt.... Men Misundelsen sagde idag at de var tegnede som saas de i en blank Sølvske. Wilhjelm maler et stort Billed fra Torvet, hvor jeg sidder og maler omgiven af mange kigende Civitanere.... Det er et stort, energisk Arbejde, hvorpaa han offrer hele Somren. Mogensens bedste Billeder fra hele Italien blive vist herfra....