Danmarks Breve

BREV TIL: Aage Bertelsen FRA: Kristian Zahrtmann (1905-12-29)

K. Z. til Aage Bertelsen. Frijsenborg 1905 29/12:

...Jeg er overmaade glad ved at høre, De skal til Grønland, antager at det er godt for Dem i alle Maader. Jeg ved ikke om jeg ikke i Deres Alder langt foretrak Troperne for Grønland, men som jeg nu er synes jeg at Grønland maa være fortrinligt. Gid vi maa genses glade efter den Tur, det er i høj Grad mit Haab.... [Aage Bertelsen var Deltager i Mylius-Erichsens Danmarks-Expedition.]