Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1906-04-29/1906-05-19)

SENT I APRIL REJSTE K. Z. SAMMEN MED SIN COUSINE
GREVINDE WANDA DANNESKIOLD-SAMSØE TIL ITALIEN.
K. Z. til Moderen.
Lido
, Venedig, 1906 29/4:

...Wanda har det godt, tager daglig varme Søbade, maler Størstedelen af Dagen.... 19/5 ...Wanda rejste 18/5. [Omkring 1. Juni kom K. Z. til Civita d’Antino.]