Danmarks Breve

BREV TIL: Aage Bertelsen FRA: Kristian Zahrtmann (1906-05-28)

K. Z. til Aage Bertelsen. Venedig 1906 28/5:

[Afskedsbrev før Bertelsens Afrejse med Danmarks-Expeditionen.] ... De staar ved et stort Vendepunkt i Livet vist netop i den rette Alder – jeg tror paa at dette store Opgør med Livet, som absolut maa komme frem mange Timer paa Rejsen, maa staalsætte Dem – at den Kres, de har om Dem, maa være saa betydelig og saa kydsk, at den maa støtte Deres Fremgang. Jeg ved godt, at store Farer lure paa en saa dristig Færd – men her er den anden store Fejl i vor Tids Opdragelse, Alle blive saa stærkt skaarne over samme Læst, det er kun de Faa, der faa Lov at udvikle sig helt paa deres Natur.... De maa tillade mig, at jeg takker Dem for meget Godt mange glade Timer, vi har haft sammen. Aldrig har De gjort mig Sorg, altid har De været kærlig mod mig, og det har varmet mig. Har jeg af og til mærket Misnøje og lidt Vakkelvorenhed, saa mener jeg ikke at det griber saa dybt og mit Haab er, at De vil komme tilbage som en Mand af Ja og Amen....