Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1906-07-16)

K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1906 16/7:

... Frøken Simesen kommen, overordentlig livlig og behagelig. Kom her igaar til Fest med Folkedans, hvor Frk. Marie Henriques dansede med 8/8: ... Jeg har haft den store Sorg at Jerndorff er død. Det er igen en af mine Allernærmeste. Han beholdt til det Sidste Indignationen over det Slette, Noget der ofte taber sig før Tiden.... Bertelsen indskærpede jeg stærkt at være Mylius hengiven, selv naar det kunde være vanskeligt....