Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1906-08-26)

K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1906 26/8:

... Besøg af Underpræfekten fra Avezzano med alle tre Ferranter, Skolelærer, Advokaten fra Civitella. Han var ung, smuk, spirituel. Da han havde set mine Billeder godt igennem, gav han mig glat Lag. Den barbariske Overdriven af al Farve, Blaat skulde tages fra mig, Bjerge malte jeg galt. Der faldt mange sande Ord, men jeg er saa af-vænt med at skældes ud, at jeg næsten havde glemt, hvorledes det var.... Senere kom vi til at tale om Tidens Indflydelse, jeg syntes Billederne vandt ved at blive ældre. »Ja det kan jeg godt forstaa, at De siger«, svarede han og rakte Tunge.... Underligt hvor de gode Manerer og den fuldstændige Frigjorthed i Opførsel giver En Ret til meget....