Danmarks Breve

BREV TIL: H. Chr. Christensen FRA: Kristian Zahrtmann (1906-10-07)

EFTER ET SEPTEMBEROPHOLD I AMALFI VAR K. Z. ATTER
HJEMME TIL SÆDVANLIG TID I OKTOBER.
K. Z. til H. Chr. Christensen. Kjbhvn. 1906 7/10:

Jeg har faaet stærk Lyst til at male en Susanne, der staar paa Hovedet i Badet. Akademierne har misbrugt hende paa Benene....