Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1906-10-07)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1906 7/10:

... Jeg har to Billeder for, Susanne i Badet og Den fortabte Søns Hjemkomst med to unge Klowner eller Slangemennesker til Modeller.... [Modellen til Alkibiades og Susanne var en Artist Barley (Petersen), der i 1907 var Medhjælper ved K. Z.’s Udstilling i Kunstfor- s. 540 eningen. Han pralede af at være i saa god Træning: »jeg kan staa fem Minutter ad Gangen paa Hænderne som Susanne«.]