Danmarks Breve

BREV TIL: H. Chr. Christensen FRA: Kristian Zahrtmann (1907-01-16)

K. Z. til H. Chr. Christensen. Kjbhvn. 1907 16/1:

... Sokrates og Alkibiades er ingenlunde færdigt, jeg ved ikke hvad der kommer ud deraf. – Jeg vil gerne have det i Deres Samling, og lover Dem, hvis De vil have det, baade at jeg ikke skal sælge det uden at underrette Dem og at om det bliver aldrig saa godt skal De kunne faa det for 500 Kr.... [1906 udstillede K. Z. Jættepigerne »Fenja og Menja«, H. Chr. Chr. Nr. 587, samt italienske Billeder. 1907 Atelierbilledet med hans egen Portrætfigur (fuldført af Carl V. Meyer), »Susanne i Badet« og »Sokrates og Alkibiades«. H. Chr. Chr. Nr. 601-603.]