Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1907-02-19)

FEBRUAR-MARTS 1907 AFHOLDT KUNSTFORENINGEN EN
RETROSPEKTIV UDSTILLING AF K. Z.’S ARBEJDER.
K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1907 19/2:

... Det er skrækkelig mange af mine Venner, der dø nu ; Axel Helsted var et herligt Menneske og Ven, kan Du huske, hvorledes han hjemme sad og legede med Nødderne.... Igaar købte jeg for 1000 Kr. Schouboes Maleri »Foraaret«, et ypperligt Billede, som jeg længe har elsket og harmedes over ikke blev solgt. Alt gaar saa underligt lykkeligt for mig i Kunsten, og den fylder mig meget.... Tager vist min Elev Edv. Weie med til Italien....