Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1907-05-31)

K. Z. til Broderen M. K.Z. Amalfi 1907 31/5:

... Du skal have Tak, fordi Du tager mig i Forsvar for Angreb paa mit Modelvalg. Modeller burde aldrig tale med eller omtales, naar Billedet var, som det skulde være. Jeg er enig med Dig i, hvor utiltalende Kunstnerstriden er. Jeg skrev strax til Peter Hansen, der er mig dyrebar, og jeg tror heller ikke han senere har skrevet. At Hentze og Slottmøllerne kan have nogen Ret, er jeg ikke blind for, men deres Udtryksform er saa indecent, at det Hele bliver blot ubehageligt.... [Gudmund Hentze angreb i »Politiken« de fynske Malere og blev assisteret af Slott-Møller. Der udspandt sig en længere Avisfejde, i hvilken ogsaa Karl Madsen greb ind som Forsvarer af Fynboerne.]