Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Peter Marius Hansen (1907-06-03)

Fra Peter Hansen til K. Z. Kjbhvn. 1907 3/6:

Kære Mester og Ven! ... Striden om Hentze nu endt.... Jeg kommer her til at tænke paa Dig og Dit Forhold til Dine adelige Venner, fordi jeg selv har hørt til de utaalmodige og vist ogsaa bebrejdet Dig, at Du ikke virkede kraftigt nok paa dem. Jeg har taget elendig fejl. Du holder af dem for deres egen Skyld, og det siger i Grunden alt. Du lader rolig Dumrianerne anse Dig for Snob og misbruger ikke Dine Venner til at vise frem, men overlader roligt Æren for Opdragelsen s. 542 til Bache og Wentorf og hvad de nu hedder. – Hentze kan ikke for-staa, at Du har uddannet et Kuld af Bondemalere, men det er atter den samme Grund. Du holdt af Dine Elever, mere end af Dig selv, Du misbrugte os ikke til at danne Skole, der kunde udraabe Dit eget Ry, Du var tilstrækkelig stor selv dertil. Maaske vi mest føler det, som var Dine Elever i Firserne, den Gang da Du i Din Kunst hævede Dig til virkelig Majestæt. Jeg tror nu, det var det asketiske i Din Natur, der den Gang var det fremherskende, og ikke det epikuræiske, men undertiden ved jeg ikke, om Du naaede dertil ved Kamp, eller det var en lykkelig Medfødthed. – Du er den, jeg skylder mest, fordi Du har lært mig mest, dernæst følger min Gæld til Italienerne, saa det er altid en Ære for mig at være sammen med Dig og dem; men her er saa meget at gøre herhjemme....