Danmarks Breve

BREV TIL: Kristen Holbø FRA: Kristian Zahrtmann (1907-06-04)

K. Z. til Maleren Kristen Holbø. Amalfi 1907 4/6:

... Endnu i Vinter har jeg Skolen, saa tror jeg nok at jeg opgiver den, da jeg føler, at jeg ikke mere har tilstrækkelig Kraft til at gøre Nytte, har ingen Indflydelse paa de enkelte Elever. – De er vel glad over at der er kommet Sprogtvang i Norge. Mig gør det ondt. Jeg synes at hele Verden – Kineserne med – arbejde mod Enighed og Forstaa-else, blandt andet af den praktiske Grund, at jo større Samfærdsel, der bliver, desmere er det nødvendigt at forstaa hinanden og vi vel Alle blive en Nation igen – maaske, hvis Luftballon bliver Samfærsels-middel – og saa kan maaske Halfdan [K. H.’s lille Søn] komme til at opleve det. Men fremelske Særegenheder forhaler Sligt og gør vist dem, der er særegne, Skade. – Men det har De vel hørt nok om før..... Jeg har lært meget ved at have haft saa mange Nordmænd paa min Skole. Jeg beundrede den store Trang til Frihed, som vi manglede i Danmark og netop meget i hine Dage. At De faar Sprogtvang og Kongedømme var nu mod mine Beregninger. Men lad os kærligt række hinanden Haand trods de mange Mile....

K. Z. og E. Weie opholdt sig fra Juni i nogle Maaneder i Civita d’Antino.