Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1907-11-26)

K. Z. FORLOD VENEDIG 29. SEPT. OG KOM TIL KJBHVN. 3. OKT.
K. Z. til Moderen. Amaliegade 14, 1907 26/11:

... Megen Selskabelighed. Hos Bissens med Börjesons. Igaar hos Fru Hanne Benzon med Bjørnstjerne Bjørnson. Han siger nu ustraffet alt hvad han vil, men Godlidenheden lyser ud af hans Liv. Meget smuk er han, og alt blegner ved Siden af ham, undtagen Fru Hanne B. i sit højrøde Fløjl.... Har taget fat paa Dronning Christina, tænkt paa det i flere Aar, nu samler jeg mig derom. Jeg er altid i bedst Humør, naar jeg har noget rigtig Stort for....