Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1907-12-01)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Kjbhvn. 1907 1/12:

Underligt er det, som man faar meget at høre, naar man er beskæftiget med et saadant Arbejde [Dronning Christina]. Jeg tror, at selve s. 545 Indtrykket først former sig færdigt et lille Aar efter, og jeg gad vide, om jeg strax kendte hende, traadte hun ind ad Døren. – Jeg har snart for meget om Ørene, nu ligger her et Interviewerkort, – saadanne Herrer er det svært at gardere sig for, for selv om man smed dem ned ad Trapperne, jeg tror de vilde være tilfredse med Interviewet....