Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1908-01-25)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Kjbhvn. 1908 25/1:

... Jeg sidder her og er ked over, at Staten ikke begravede Holger Drachmann, det vilde være sket i Italien, hvor man villigt griber hver Lejlighed, der kan forbinde Statens enkelte Individer, og hvor man vel nok har stærkere Fædrelandsfornemmelser end her. Nu er min glødende Tid tagen, og jeg ser noget afstumpet paa Tingene, men tidligere vilde slig Fællesbegejstring have knyttet mig stærkere til Danmark....