Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1908-05-10/1908-06-10)

SIDST I APRIL REJSTE K. Z. TIL FRANKRIG.
K. Z. til Broderen M. K. Z. Lyon 1908 10/5 og 10/6:

... Det er mageløst at rejse, og opleve Franskmænd. Her har jeg nærmest dyrket Musæerne, der er meget righoldige, og man mærker, man er i en civiliseret Storstad.... Banyuls sur mer 10/6: ... I Jernbanen i Søndags morede hele Kupeen sig over mit daarlige Fransk. Jeg var ingenlunde bange for at svare, og saa en Latter, der gjorde, at jeg kom i Kast med alle tre Waggonafdelinger....