Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1908-12-24)

FØRST I SEPTEMBER BEGYNDTE K. Z. HJEMREJSEN MED ET
OPHOLD I PARIS.
K. Z. til Vald.
Neiiendam.
Frijsenborg 1908 24/12:

... Jeg var nede paa Apotheket. Ove Rahbek laborerede, kogte Filtrer, og da han lever mest i henfarne Tider, var jeg lige ved at bede ham om en Kærlighedsmixtur eller lignende, man kunde sende N. V. Dorph og Karl Madsen [som var i Avisfejde] i Julegave.... Det er frygteligt vanskeligt at finde paa en Julegave til Grev Frijs, men nu kan jeg gerne betro Dem, at han skal have Slottets Bygmester Meldahl, der hilser paa hans Kones Slægtning Kejser Wilhelm. Den Gave er jeg selv meget stolt af....