Danmarks Breve

BREV TIL: Kristen Holbø FRA: Kristian Zahrtmann (1908-12-29)

K. Z. til Kristen Holbø. Amaliegade 14, 1908 29/12:

... Det glæder mig altid at se, naar mine gamle Elever er glade for Livet. Jeg burde maaske tænke mest paa deres Kunst. Men det gaar hermed som med Pengene af mit Legat, jeg burde give dem efter Kunstnerdygtighed, og Livet med sine Krav gør, at jeg ender med at uddele dem til dem, der er haardest i Trang. Nu, jeg ikke mere har Skolen, er jeg dog ikke saa stærkt angreben af hvorledes den Enkelte har det, kommer ikke saa direkte i Berøring med Nøden. – Jeg er glad ved, at De arbejder energisk. De har nok mange og stærke Farver, det synes jeg, at Deres Samtidige har sagt, og jeg har selv set det. Jeg syntes, at det Billed De gjorde med de tre store Figurer udenfor eller ved Siden af Kilden i Civita var meget smukt, vil tro, at det maa være Deres Genre. Stadskleiv var mig saare kær som Menneske. Han var lidt grov i sin Kunst. Jeg kan godt tænke mig om ham, at han ærligt har stræbt og vundet sin Plads. Thygesen hører jeg Andre meget glade for, jeg ved dog kun lidt om hvorledes han maler. Wetlesen har jeg s. 553 et Par Ord fra, han ser nok meget snart herind om, naar han nu rejser ud. At Torne er den mest beundrede stemmer jeg selv stærkt med i og er glad for. Det gaar mig som Dem med Munchs Kunst. Jeg tror nu ogsaa at De og jeg ligne hinanden en Del i vor Maade at se Farve paa. Munch har en stor Udstilling her, Karl Madsen og en Del af de Unge beundre vildt. Selv er jeg bange for hans Indflydelse over Ungdommen. Hvert af hans Billeder er malt i en Fart og han faar let de Unge til at arbejde mindre end de ellers vilde have gjort. Hvem der her er udmærket er Svenskeren Wolmar. Jeg ved ikke om De har gaat med ham paa Skolen. Han har haft haarde Kampe, drak lidt stærkt paa Svensk, var lidt for smuk og kom langt frem paa Skraaplanet. Han havde som ung meget gode Kaar. Nu har han i 3 à 4 Aar lidt Nød. Men hans Karakter er god, aldeles ufordærvet.... Han har malt et meget smukt Billed, Motiv fra Junglebogen. En nøgen Yngling ligger og leger og taler med en Bjørn og en hvidgraa Ulv. Men ogsaa Blomster har fuldt hans Kærlighed og han har et Par ualmindeligt skønne Blomsterbilleder. Endelighar Isakson udstilletnogle mindre, men megetsmukke Billeder. Ham venter man sig meget af, naar han blot kan lade være med at slette sine bedste Ting ud. – ... Jeg var igaar endeligt i Viborg at se Skovgaards Domkirke. Den var langt smukkere end jeg havde ventet. Navnlig var Farveforedraget udmærket. Bindesbøll har sikkert stor Fortjeneste heraf. Han har som Kunstner haft mægtig Indflydelse, og Kirken der vil varigt være Minde om ham. Men ogsaa Skovgaard er ypperlig.... Og jeg jublede i de fire Timer – nej fem – hvor jeg var i Kirken. Den Art Besøg er herlige....