Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1909-06-23)

K. Z. REJSTE SOM SÆDVANLIGT MIDT I APRIL. SAMMEN MED
DEN UNGE DANIEL HVIDT DROG HAN TIL AMALFI.
K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Anlino 1909 23/6:

... Her er vi kun tre. Min Ven afdøde Vald. Hvidts ældste Søn Daniel, der skal være Maler, – det er ganske behageligt, at det vistnok er det s. 554 Eneste, han duer til....Selskabet her kan for Arbejdets og Samlivets Skyld ikke være bedre. Dog maler jeg mindre end før....