Danmarks Breve

BREV TIL: Aage Bertelsen FRA: Kristian Zahrtmann (1909-07-30)

K. Z. til Aage Bertelsen. Civita d’Antino 1909 30/7:

... Bliv nu en god Ægtemand, som De var Elev og Ven og som Traditionen fra Deres Hjem paalægger Dem det. Jeg vilde gerne se den glade sympathiske Kres som omgiver Dem den 3die og det skal være mig kært at modtage Dem Begge, naar jeg i Slutningen af Sept. er i Kbhvn. Da er De vel i Skotland, men noget senere vende De vel tilbage. Hilser Alt hvor Queen Mary færdedes, hende holder jeg meget af og hun har glædet mig helt fra Barnsben....