Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1909-08-12)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1909 12/8:

Moders Sygdom kom mig noget overraskende.... Moders mange Breve har hele Tiden været muntre, hun har talt om sine Kræfter, og at vi nok saas igen til Efteraaret. Om Moder vil se mig, er jeg parat, kan være hjemme paa fem Dage.... Faders Død var jeg ved og var meget glad for at være der, har altid været det senere. Dør Moder, er vor Barneverden forbi.... Vi har saa stærkt taget Afsked fra hinanden, at jeg neppe tror, at Moder ønsker mig hjem. Naar jeg først er hjemme d. 16.-18. Sept., kan jeg være hjemme meget længe. Du ved nok, at Skolen er forbi.... Ja Marius, Skilsmissen forestaar nok. Jeg har lovet Moder ikke at sørge over hendes Død, men kun savne hende. Jeg tror, at jeg skal holde Løftet....