Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Mads Kofoed Zahrtmann (1909-08-18)

Fra Broderen M. K. Z. til K. Z. Rønne 1909 18/8:

.... Moder modtog mig Mandag Morgen 16/8 »for at lukke hendes Øjne«.... Var om Aftenen helt ovenpaa, fortalte mig Masser af Rønne Historier og spurgte mig om Lov til at komme oven Senge næste Dag.... Det er velsignet saaledes at se Livsmodet vaagne hos Moder igjen, det har sikkert været langt nede i de forløbne Sommermaaneder....

I SEPTEMBER REJSTE K. Z. HJEM OVER VENEDIG.

K. Z. besøgte i Midten af Oktober 1909 Brahetrolleborg, derefter Rønne og var sidst i Maaneden atter hjemme i Amaliegade 14.