Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1909-10-19)

K. Z. til Moderen. Brahetrolleborg 1909 19/10:

... I Fyen har jeg aldrig før været, det mildt bølgende Land, som saa mange af mine Elever har malt..... Amaliegade 14, 1/11: .... Paa Trolleborg viste Grev Reventlow mig et Billede af Sofie Magdalene. Lysten vaagnede i mig til at tage fat paa et Billede af hende, som mine Tanker mange Gange har kreset om : Struensee og Caroline Mathilde træde, varme fra Jagten, ind i hendes Dødsværelse. Reventlow var ivrig for at anspore mig. Men det er vanskeligt. Det Allervigtigste er, at jeg har ofte tænkt paa Motivet, aldrig egenligt set det. Jeg trak mig lidt tilbage i min Alderdom og tænkte : Ja Du kan gerne more Dig selv med at tænke derpaa, men noget Billed kommer neppe. Men saa kan en lille Ting gøre Udslag. – Her laa forleden nogle gamle Dragter, brugt af Modeller, noget overordenligt dejligt hvidt Atlask, som lyser med pragtfuld Glans. Fra 8 Aften til 2 Nat sad jeg og sprættede det op, atter iforgaars Aftes forat sende det til kemisk Rensning. Jeg bredte alle Bredderne ud over min Sovesofa, tændte Lys, hele Hjørnet af Værelset lyste i Atlaskglans, og pludseligt har jeg set Billedet og kan male det. Struensee og Caroline Mathilde i Herredragter, han lysblaa, hun Skarlagen, med Ridepiske og trekantede Hatte. Og pludseligt staa de for Dødens Majestæt. – Gid jeg maa kunne gøre det. Et storslaat Motiv. De to unge Mennesker aner ikke, at de er døde han to Aar efter, hun fire. Men er det ikke morsomt, at det blev den Atlaskflom, som blev afgørende. Nu har jeg det omtrent, som da jeg var i Trediverne. Og jeg tør næsten ikke fortælle Dig, at jeg iforgaars først fik Middag Kl. 10½, igaar var den over 10. Men paa anden Maade kan Billedet umuligt blive godt.... 3/11: ... Luxus og Flitter og Død og et ungt Par, der er indtagne i hinanden, se det er meget Indhold paa en Kvadratalen Lærred. Man har saa godt af at have med et stort historisk Motiv at gøre, det er som ser man paa Livet med et større Blik. Paa Tirsdag skal jeg til Frederiksborg for at se Christian VI’ og Christian VII’ Tid, sammen med Neiiendam og om muligt Knud Laub. Vi kommer nok op at skældes om, hvad vi ser; det kan alle Parter have godt af..... 10/11: .... Igaar i Frederiksborg havde jeg elleve Gæster. Otto Haslund med Kukke og Datteren, der er en flink Billedhugger, Neiiendam og Knud Laub var med herfra, og saa kom Sophus Danne-skiold, Viggo Pedersen og Niels Skovgaard med deres Fruer til Frokost hos Leidersdorff med Linser og ristede Kastanier, fra 11-1. I Samlingen fra 1-3, temmelig hastigt. Saa The og derefter Besøg i Skovgaards Hjem Karlsberg; jeg havde en meget smuk gammel Ring til Viggo Pedersens fagre Brud, hun saa ud noget lig Søster Elisabeth. Vi var tilbage i København 6½ uden synderlig Appetit. Saa foreslog jeg at traktere dem alle med varmt Bad; det blev modtaget under Latter, var velgørende. Derefter Traktement med kogt Rødspætte og Pandekage med Æblemos. Vi skiltes saa Kl. 10.... Mit Billede er paa det allermorsomste nu, hvor hver Dag forandrer det stærkt. Jeg faar en lueforgyldt Stumtjener til det.... 13/11: ... Knud Danneskiold og Alice var her, jeg spurgte, om de kunde finde ud af, hvad Billedet forestillede. Pludselig sagde Alice : Funtus, det er Struensee og Caroline Mathilde. Knud sagde: Nu steg Du mange Grader i Kristians Agtelse.... Du skulde se mig sidde her og sy Klæder til Struensee og Caroline Mathilde, det er omtrent, som da jeg i Julen 81 sad hjemme og klippede Kniplinger til den døende Dronning, og disse sorte Kniplinger bruges nu til Sofie Magdalene....

s. 557 LADY MACBETH. Kjbhvn. 1899
(H. Chr. Chr. Nr. 502)

s. 558 MARIA STUART NATTEN FØR HENRETTELSEN
Efter Kunstforeningens Tegning. Kjbhvn. 1902
(H. Chr. Chr. Nr. 530)

s. 559 NERO. Kjbhvn. 1903
(H. Chr. Chr. Nr. 545)

s. 560 STRUENSEE OG CAROLINE MATHILDE VED DRONNING SOFIE MAGDALENES LIG
Kjblivn. 1910
(H. Chr. Chr. Nr. 636)