Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1910-01-17)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1910 17/1:

.... Min udmærket elskværdige Elev Oluf Hartmann døde igaar Morges. Han var vor eneste humoristiske Maler. Var en Sommer med mig i Civita.... Middag hos Martin Henriques, 84 Aar; Verten udbragte Din Skaal, ... han gjorde det overmaade smukt.... [I Vexel-lerer Martin Henriques’ Hus var K. Z. i senere Aar en jævnlig Gjæst. Han satte megen Pris paa Værten og stod i venskabeligt Forhold til hans Børn, særlig til Malerinden Marie Henriques.]