Danmarks Breve

BREV TIL: H. Chr. Christensen FRA: Kristian Zahrtmann (1910-01-28)

K. Z. til H. Chr. Christensen. Amaliegade 14, 1910 28/1:

...Oluf Hartmann synes at have efterladt sig en særdeles god Samling af Skitser, Haandtegninger og Raderinger. Det har været med stor Beundring at jeg har gennemgaat en Del deraf. Han minder om Rembrandt, Goya og Leonardo og er dog ganske sig selv. Og selve Stilen i s. 563 Tegninger og det Alt er saa mandigt frisluppen at det uafbrudt fremkaldte Beundringsraab. Han har Noget af en Gigant og Udstillingen af hans Sager tror jeg vil blive beundret. Det vil ske i Kunstforeningen i Marts eller April. Jeg vilde saa gærne haft den lille Sal ved den frie Udstilling, men det blev os nægtet. Syntes at det at han var mellem mange Samtidige og fuldstændig offenligt fremme var en værdig Maa-de. Kunstforeningen aabner nok for Alle, men Præget er ikke det Samme og der vil komme Færre i Kunstforeningen. Men more Dem vil det sikkert og De vil ogsaa nok glædes....