Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1910-03-16/1910-04-08)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1910 16/3 og 8/4:

... Alle Billeder indleverede til Udstillingen, imorgen gaar ogsaa Statuetten derud.... Oluf Hartmanns Moder har foræret mig hans meget smukke Skitse af Patrokles.... Meget paa Farten – noget træt, vil dog strax tage fat paa et Motiv: Leonora Christina og Dina, egentlig Titelbilled til en Bog, som en Farmaceut Rahbek i Hammel skriver. Dina kommer ind og siger i Bogen: »Eders Liv er i Fare.« L. C. svarer: »Det er det hver Dag.« ... 8/4: ... Svært travlt med Dina. Igaar til Middag hos Frijses. Efter Middagen kom Kronprincens. Han talte strax om Caroline Mathildebilledet. Senere blev det mer pikant, da de skulde vide, hvor langt Caroline Mathilde var henne. Paa Mandag til politisk Middag hos Ahlefeldts [Udenrigsministeren], underligt at jeg kan bruges der, for min Politik er ganske negativ, men derfor kan jeg meget godt more mig..... [Paa den Frie udstillede K. Z. i 1910: Kopien af hans Altertavle i Civita, »Titus«, »Struensee og Caroline Mathilde« (H. Chr. Chr. Nr. 633, 635, 636) og Statuetten af L. C.’s Udgang af Fængslet.]