Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Henriques FRA: Kristian Zahrtmann (1910-03-16)

K. Z. til Malerinden Frk. Marie Henriques i
Athen.
Amaliegade 14, 1910 16/3:

... Aarene til egenlig Brevskrivning er forbi, dog ikke for at glæde sig over Breve fra Ens Venner, især naar de sige at Vennerne er tilfredse, og jeg ventede nu ogsaa en Panegyrik fra Deres Haand fra Kongens Athen. – Ja gid det maa vedblive at være saa. Vist er han en Mand med Forstand og Lune [Kong Georg]. Hils ham fra mig, saa siger han nok at han godt kan lide mig, hvis han da ikke har ændret Mening.... Ja maal og mal livligt dernede og brug Tommestoktallet som Middel mellem Dem og Idealet.... Niels Skovgaard har et dejligt Billed af sin Hustru og en Flok dejlige Børn.... Oluf Hartmanns Udstilling er s. 564 ganske udmærket. Det er hele Kunstforeningen fuld og mod Sædvane er Alt Kunst. Han har Emnerne Jakobs Kamp med Herren, Susanne med de to Gamlinger, Patrokles’ Lig, Diogenes der søger et Menneske men træffer en Fraadser og en Skøge, Ixion og Hera mange Gange varierede, og mangfoldige Steder er Farven helt betagende skøn. Jeg traf Frøken Elisabeth Lorentzen, Peter Jerndorffs Svigerinde, deroppe, og vi to i vor Begejstring var som Børn i en Sommereng med Fandens Mælkebøtter og Kør paa Græs. Mellem Kunstnerne erobrer han sig en Plads, den Trediveaarige....