Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Anders Trulson (1910-04-22)

Fra Maleren Anders Trulson til K. Z. Lund 1910 22/4:

... Tack för de trefliga stunder, som jag tillbrakte hoss Eder. – Eder hr. Zahrtmann har jag personligen att tacka för så oändligt mycket som Ni har varit för mig under en tid, då jag var nere både åndligen och kroppsligen. Ni har jo haft så stor betydelse för oss alla, som har arbetat under Eder vägledning. Och därför varit älskad af alla som ingen annan. Därför kan jag inte annat än beklaga, att jag inte någon längre tid fick bevista Eder skola. För jag inser fullkomligt att jag har ännu inte fått den konstnärliga kultur, som är nödvändig för att skapa beståndande konstverk....