Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1910-04-25)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1910 25/4:

... Skitsen til »Dina« solgt til Hotelejer Christensen, en flink Idealist, Ven af en Del af mine Elever.... 5/5 fra Kbhvn. til Padua. Jeg synes ikke mere, at det er saa morsomt at lave til at rejse, men er jeg først paa Vej, saa gaar det Alt saa nemt.... Min Elev Trulson har i Malmø udstillet Otte-Ti store Billeder, der alle vidne om en ualmindelig Udvikling. Han hører alt til de særdeles betydelige Portrætmalere...