Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1910-05-21/1910-06-04)

FØRST I MAJ REJSTE K. Z. TIL PADUA HVOR HAN MALTE
TRE BILLEDER. TOG DERFRA TIL CIVITA D’ANTINO HVOR
VALD. NEIIENDAM VAR HANS GJÆST I JULI.
K. Z. til Broderen M. K. Z. Padua 1910 21/5 og 4/6:

...Det er netop fordi jeg føler mig udenfor de helt Unges Anskuelser, at jeg har bestemt at opgive Skolen – og netop derfor er jeg maaske ikke Dommer over en saa ung ... har ikke saa meget tilovers for s. 565 malende Kvinder.... De kan kun i sjeldne Tilfælde offre sig for en Sag. I Virkeligheden findes der heller ikke Kunstnerinder i Verden. Sappho – ja dengang har Kvindens Dannelse været ganske anderledes stor. Og Sanger-, Skuespiller- og Danserinder er en helt anden Ting, de gengiver kun, hvad Andre har tænkt. Nej, hele Mandens selvfor-negtende, ædruelige Kunst, derpaa er det vi leve og fryde os..... 4/6: ... Venter Neiiendam paa Lørdag, indtil skal med herfra til Venedig og saa fem Dage i Rom paa Vej til Civita. Umaadelig Mange staa at se paa mig male deres elskede »Hest« midt paa Torvet....