Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1910-12-20)

DEN 9. SEPTEMBER REJSTE K. Z. TIL MARINAN for
BADENES SKYLD. VAR PAA BORNHOLM FØRST I OKTOBER.
K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1910 20/12:

... Ja Gud bedre for uredelig Tid vi leve i. Jeg saa et Billede idag af Albertis Indgang i Tugthuset, hvidhaaret, i lurvet Dragt, som sad rent galt. Jeg fik Taarer i Øjnene ved at se den mægtige Forandring. Sidst saa jeg ham paa Frijses bonede Gulv, festlig klædt som Minister. Da var han mig i sin Glathed svært ubehagelig, nu fik kun Medlidenheden Lov at tale....