Danmarks Breve

BREV TIL: Fritz Syberg FRA: Kristian Zahrtmann (1910-12-30)

K. Z. til Frits Syberg i
Pisa.
Amaliegade 14, 1910 30/12:

... Det er problematisk, om jeg kan komme, men sker det bliver det vel i April. Jeg drages derimod, mod hele den italienske høje Dannelse. Har i dette Øjeblik Brev fra Ejnar Nielsen. Det ser ud som er han i Portofino – muligt Rapallo. – Det er nok godt men for en Maler er der langt mere at gøre hvor De er og i Marinan.... Haslund er et halvt Aar ældre end jeg, men jeg ved ikke hvad det er, han er forknyt og gammel. Mit Hjerte bløder ved at han ikke har faat Mere udrettet, at han ikke udretter Mere. Jeg vil tro, at Grunden kan være den, at han i mange Aar regelret hver Aften fik sin Toddy. – Men er det saa, er det saa ikke skrækkeligt. Ti, hvilken Glæde var der ved den? Her er en af Dagene stor Auktion over Bernhard Hirschsprungs Samlinger. Der er to af mine Billeder, man mener vil gaa højt. En Sabinerinde som hang længe usolgt hos mig, jeg tror til 600 og gik paa Auktion i 88 for 700 og Pierrot i Dyrehaven som paa samme Maade gik i 430....

s. 569 JOH. ROHDE: PORTRÆT AF K. Z. Civita d’Antino 1896
Nationalmuseet i Stockholm
Her gjengivet efter Kunstnerens Lithografi 1919

s. 570 THORALD MOGENSEN: K. Z. BYSTE I BRONZE. Kjbhvn. 1909

s. 571 LEONORA CHRISTINA FORLADER FÆNGSLET LEDSAGET AF SØSTERDATTEREN
Statuette i Rronze. Udstillet 1910

s. 572 SOKRATES OG ALKIBIADES. Kjbhvn. 1907
(H. Chr. Chr. Nr. 603)