Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1911-01-21/1911-02-03)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1911 21/1 og 3/2:

...Eromtrent færdig med Sokrates og Alkibiades. Paa Bernh. Hirschsprungs Auktion solgtes tre Billeder af mig langt over den oprindelige Pris. Et Billede fra 1878 solgtes paa min Auktion 1888 for 700 Kr., gik nu i 7000 Kr. [Lovisa vuggende Barnet, Saracinesco 1877]. Det var dengang (i 78), at Hendriksen foreslog mig at komme hjem fra Italien, da netop de Billeder ikke tiltalte Folk. Saaledes ændrer Tiden sig.... 3/2: Jeg har det ualmindelig godt i Vinter, har meget stor Arbejdslyst, Timerne ved Staffeliet er Dagens bedste. Mine Motiver er en udmærket Model... der gerne vil være Maler og ser ud til at kunne komme frem ad den Vej. Jeg har indbudt ham til at følge mig til Italien i Sommer, saa kan jeg helt tage mig af hans Uddannelse.... Saa har jeg travlt med et Billede af mig selv med Nathue paa og med det store Julemorgen fra Civita i Sommer.... [H. Chr. Chr. Nr. 650, det eneste Billede K. Z. udstillede i 1911.]