Danmarks Breve

BREV TIL: Wanda Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1911-03-28)

K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe. Kjbhvn. 1911 28/3:

... Sophus Danneskiold har iaar et Gennembrud som Maler. Den store Sanddruhed i hans Karakter slaar igennem og alle hans Venner er glade. Han har sin Moders Portræt og et stort smukt Billed af en nøgen Fløjtespiller, det er Hovedbillederne, samt tolv Skitser af Livet paa Landet, som tilfulde vise hvor kært det har været ham i hans Ungdom. Jeg syntes, at jeg maatte skrive derom til hans Moder – der forstaar sig saa lidt paa Kunst. Hun blev glad for mit Brev og har sendt mig et elskværdigt, udførligt Svar. Saa løjerligt det sagtens lyder, saa tror jeg at netop Fordragelighed er de tos Særpræg, saaledes som lille gamle Baronesse Løvenskiold heri Huset inderst inde elskede Menneskene. Mig synes de Præster, der saa stærkt vidne om deres Tro, grumme upaalidelige. Maa jeg saa bede om Jacob Paulli. Ham ved man, hvor man har. Han behøver aldrig sige at han tror....