Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Gudmann Rohde FRA: Kristian Zahrtmann (1911-09-15)

K. Z. til Joh. Rohde. Civita d’Antino 1911 15/9:

...Poul Christiansen rejste over Rom hjem d. 4. Sept., har glædet sig over Rom og gjort udmærkede Billeder baade her og i Pisa. Han er en herlig Maler men er bleven saa forkælet – det har han altid været tilbøjelig til....Sinding er ganske det Modsatte. Han vil. Det er selve Italiens Livsglæde han vil. Han har et Billed her, Masser af glade unge skønne frodige Italienerinder der juble ud mod Lys og Sol og Frihed, set mod Ferrantes antikverede Rokokkopalæ. Selve Folkefriheden løssluppen i Lys. Farverne er altid friske, mættede, straalende, Jubel i hver Farvepaasætning, rent til at tænde Ild ogsaa i Ens 68aarige Af-kræftethed.... Nej Livet er Et, Forsigtighed noget helt Andet. Fader sagde: »Forsigtighed er Last, det er fordi man ikke holder nok af Menneskene at man er forsigtig«. – Disse Ord sander jeg ofte. Havde De hørt med hvilken Fryd han drog mod sit Liv og lille Hjem, Sinding, De havde gaaet med i Apogee. Sinding kan snuble, men er det ikke Dyd. Meget er galt tegnet, det er vel nærmest hans Lærers Fejl – han har gaat paa Skolen. Men han kan ogsaa fryde sig over Livet, kan nyde Rom.... Vi har paa forskellig Maade haft trist Sommer. Ego nærmest i Pisa. Jeg havde en ung Mand med, der saa gerne vilde udvikle sig ved at kunne male i Ro og jeg havde Haab til ham. Dette var forhastet og i Marinan gik det op for mig, at jeg fuldtud havde taget fejl, at han var fuldkommen imperfektibel. Det gjorde frygtelig ondt, meget mere paa mig end paa ham og Opholdet der var for mig Sorg....

Efterstaaende Skildring af Trulsons Død og K. Z.’s sidste Sommer i Civita d’Antino har tidligere været trykt i »Ord och Bild« 9. Hæfte, 1914.